Cenimy Twoją prywatność
Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy wykorzystania witryny i wsparcia naszych działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i cookies.

Polityka prywatności i cookies

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej firmy STELLIS Sp z o.o. (właściciel i operator www.stellis.one) z siedzibą w Łodzi wobec użytkowników serwisu internetowego działającego w domenie www.stellis.one („Serwis”) oraz wobec wszystkich osób kontaktujących się ze STELLIS sp z o.o. z siedzibą w Łodzi we wszystkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polityka prywatności

1. Informacje o Administratorze i zbieraniu danych osobowych

1.1. Administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenia) w stosunku do Twoich danych osobowych jest STELLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441614, NIP: 7262650949, NIP: 101511136, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres: ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź (zwana dalej Administratorem).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie korzystania z Serwisu lub w trakcie kontaktu nawiązanego z Administratorem, aby były one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celu korzystania z Serwisu, w szczególności w celach biznesowych takich jak: prezentacja oferty, zawarcie umowy itp., a także w celu marketingu własnego Administratora. W tych celach Administrator zbiera podane przez Ciebie dane osobowe takie jak: imię, nazwisko (nazwisko), adres e-mail, numer telefonu oraz inne podane przez Ciebie w ww. celach.

1.3. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących zakresu przetwarzanych danych, proszę się skontaktować z właścicielem strony pod adresem: ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, e-mail: office@stellis.co

1.4 W odniesieniu do Twoich danych osobowych Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji wynikających z zautomatyzowanego przetwarzania, w tym nie dokonuje profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

1.5. Administrator przechowuje Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celu, dla którego zostały zebrane oraz do wypełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. Po upływie tych okresów Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

1.6. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, w tym brakiem możliwości umówienia prezentacji dla Klubu, skorzystania z kalendarza kontaktu z CEO Stellis lub automatycznego wysłania maila do firmy. 

2. Prawa osób, których dane dotyczą

2.1. Masz prawo otrzymać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Twoje dane osobowe. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji o celach przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach i kategoriach odbiorców, którym ujawniane są Twoje dane osobowe, planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych oraz źródło danych w przypadku, gdy nie zostały one pozyskane od osoby, której dane dotyczą. Masz prawo uzyskać informację, czy Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą, np.: w oparciu o profilowanie. Masz również prawo do uzyskania kopii swoich danych.

2.2. Ponadto przysługuje Ci prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Możesz skorzystać z tych praw:

2.2.1. Jeśli chodzi o żądanie sprostowania danych: gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

2.2.2. W przypadku żądania usunięcia danych: gdy Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pliki cookie

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym) podczas odwiedzania różnych stron internetowych. Są one szeroko stosowane do zapewnienia, że strony internetowe działają poprawnie, oraz do analizy sposobu korzystania z nich przez użytkowników. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jakie pliki cookie stosujemy?

Na naszej stronie internetowej stosujemy jedynie niezbędne pliki cookie, które są potrzebne do zapewnienia funkcjonalności strony i ułatwienia nawigacji. Nie używamy plików cookie do celów reklamowych ani śledzenia zachowań użytkowników.

Kontrola plików cookie

Masz możliwość zarządzania ustawieniami plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Możesz wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność niektórych elementów naszej strony internetowej. W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

  • Mozilla Firefox -  kliknij tutaj
  • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
  • Google Chrome -  kliknij tutaj
  • Opera -  kliknij tutaj
  • Apple Safari -  kliknij tutaj
  • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2024 r.

Zbudujmy cyfrową przyszłość Twojej organizacji sportowej

Sprawdź co możemy zaoferować Twojej organizacji i umów bezpłatną prezentację.